Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Súkromná základná škola, Pezinok

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Rozálka 5839/9A, Pezinok
Aprobácia
Anglický jazyk, Matematika, Telesná a športová výchova
Termín nástupu
2.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
18.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
základné
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
záujem o inovatívne vzdelávanie, flexibilita, dynamika, kreativita

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola
Rozálka 5839/9A
90201 Pezinok
0917476166
Kontaktná osoba
Linda Balážová
0903956380