Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Bátovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bátovce 368, Bátovce
Aprobácia
Fyzika, Informatika, Matematika
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
106
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis
• doklady o ukončenom vzdelaní

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na pohovor pozvať (elektronicky, telefonicky) iba tých záujemcov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pracovnú pozíciu.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Bátovce 368
93503 Bátovce
https://zsbatovce.edupage.org/
0366394188
Kontaktná osoba
PhDr. Ivana Drangová- riaditeľka školy
0907493098