Predmet

Majster odbornej výchovy

Hotelová akadémia, Košice-Juh

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Južná trieda 10, Košice-Juh
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
504
Platové podmienky
Plat v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office, internet, PC pokročilý
Vzdelanie
Majster odbornej výchovy pre odborný výcvik a odbornú prax v odbore kuchár, čašník, servírka, hotelová akadémia

- minimálne úplné stredné odborné vzdelanie v požadovanom odbore
- podľa zákona č. 138/2019 Z. z., o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov,
- doplňujúce pedagogické štúdium (nie je podmienkou)
Ďalšie požiadavky
Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka,
- samostatnosť,
- flexibilita,
- komunikatívnosť
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis,
- kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
- súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Hotelová akadémia
Južná trieda 10
04001 Košice-Juh
https://hotelovake.edupage.org/
0557260705,055/7260705
Kontaktná osoba
Mgr. Alena Simanová
0557260705