Predmet
Pracovné ponuky za

Učiteľ/ka MŠ

Základná škola s materskou školou, Veľké Lovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Veľké Lovce 59, Veľké Lovce
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
5.8.2024
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
141
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Office, internet
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady zasielajte do 5. 8. 2024:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- kópia dokladu o vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Ďalšie požiadavky:
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• ovládanie štátneho jazyka
• zodpovedný prístup k práci, flexibilita, spoľahlivosť,
kreatívnosť

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Veľké Lovce 59
94142 Veľké Lovce
https://skolavelkelovce.edupage.org/
0356589154
Kontaktná osoba
RNDr. Silvia Tučániová
0356589154