Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Košice-Dargovských hrdinov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Postupimská 37, Košice-Dargovských hrdinov
Aprobácia
Nemecký jazyk
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
26.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
270
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady:
Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných príloh žiadosti:
Žiadosť o prijatie do zamestnania
Profesijný životopis
Motivačný list
Doklady o dosiahnutom vzdelaní
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Čestné vyhlásenie, ktorým uchádzač o výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca preukazuje bezúhonnosť, skutočnosť, že voči jeho osobe nie je vznesené obvinenie a skutočnosť, že na jeho osobu nie je podaná obžaloba (§15a, ods. 7 zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Žiadosť zaslať elektronicky na adresu: [email protected]. Na základe predložených žiadostí bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Iné požiadavky:
Flexibilita, zodpovednosť, tvorivosť.
Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom.
Schopnosť tímovej práce.
Používanie inovatívnych foriem a metód práce na vyučovaní.
Digitálne zručnosti.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Postupimská 37
04022 Košice-Dargovských hrdinov
www.postupimska.sk
+421911938496,055 7999897
Kontaktná osoba
Mgr. Jana Polačková
0911938496