Predmet

Vychovávateľ

Spojená škola, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Beethovenova 27, Trnava
Termín nástupu
2.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Hľadáme vychovávateľa na 2 pozície:
1.vychovávateľ školského klubu detí (žiaci so zdravotným znevýhodnením 6-12 rokov) 100%
2.vychovávateľ CVČ - centrum voľného času (dospelí klienti so zdravotným znevýhodnením) - 60%
3.vychovávateľ CVČ - na dohodu
Kvalifikovaný vychovávateľ musí mať aj špeciálnu pedagogiku.

Prosíme kontaktujte nás mailom!
Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola
Beethovenova 27
91708 Trnava
https://szsapstrnava.edupage.org/
0335331989,0904282661
Kontaktná osoba
Mgr.Paulína Radimáková
0902616751