Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Čierna nad Tisou

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Zimná 6, Čierna nad Tisou
Aprobácia
Biológia, Dejepis, Telesná a športová výchova
Termín nástupu
2.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
118
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Znalosť práce s PC internet- základy, ms office - základy
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Ovládanie Maďarského jazyka

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola
Zimná 6
07643 Čierna nad Tisou
https://zssvjmcnt.edupage.org/
056/63 50 596,0566350509,0905877536
Kontaktná osoba
Ing. Lórant Szücs, MBA
0905877536