Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču, Bratislava-Ružinov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ivanská cesta 21, Bratislava-Ružinov
Aprobácia
Grafický dizajn, Počítačová grafika, Typografia
Termín nástupu
2.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
12.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
350
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
ŠKOLA DIZAJNU – Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču v Bratislave vyhlasuje výberové konanie na pozíciu vedúceho alebo vedúcej odboru Grafika vizuálnych komunikácií na vyššom odbornom štúdiu.

Ponúkame pedagogickú, odbornú a manažérsku prácu v priateľskom kolektíve pomaturitného štúdia na strednej umeleckej škole, možnosť významne sa podieľať na koncipovaní, reformovaní a rozvoji odboru Grafika vizuálnych komunikácií na Škole dizajnu, možnosť realizovať vlastné nápady, pracovať na zaujímavých a rozmanitých dizajnérskych a umeleckých projektoch, možnosť profesionálneho rastu, ďalšieho vzdelávania, sebarealizácie a rozvoja, príjemné pracovné prostredie v centre Bratislavy na Panenskej ulici.

Hľadáme tvorivého a zodpovedného človeka s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa v odbore vizuálna komunikácia, grafický dizajn alebo v príbuzných odboroch, zároveň s pedagogickým vzdelaním (pedagogickým minimom) a odborným rozhľadom, ktorý má skúsenosti s pedagogickým procesom, dokáže pracovať a rozhodovať sa samostatne, ale aj v tíme, viesť kolektív, myslieť empaticky a pracovať efektívne.

Náplň práce a požiadavky:

- koncepčné, odborné, personálne a organizačné vedenie odboru Grafika vizuálnych
komunikácií na pomaturitnom vyššom odbornom štúdiu Školy dizajnu
- aktualizácia koncepcie a učebného obsahu odboru v závislosti od súčasného vývoja
- prepájanie vzdelávania s kreatívnym priemyslom a praxou
- podieľanie sa na medzinárodných projektoch a programe Erasmus+
- pedagogická činnosť
- budovanie komunity
- celkové zvyšovanie kvality vzdelávania

Informácie o odbore Grafika vizuálnych komunikácií na stránke Školy dizajnu:
https://www.skoladesignu.sk/o/8639-q-grafika-vizualnych-komunikacii

K Žiadosti o prijatie do zamestnania prosím pripojte:

1. životopis;
2. portfólio, resp. prehľad tvorivej, odbornej, profesijnej alebo publikačnej činnosti;
3. písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a v znení neskorších predpisov;
4. vítané sú odborné odporúčania a referencie uchádzača.

Všetky dokumenty zasielajte na e-mailovú adresu [email protected]

Priebeh výberového konania:

do 12. 8. 2024: Prijímanie žiadosti o prijatie do zamestnania.
13. 8. – 16. 8. 2024: Pozvanie vybraných uchádzačov na osobné pohovory.
19. 8 – 23. 8. 2024: Osobné pohovory s vybranými uchádzačmi.
26. 8. – 30. 8. 2024: Ukončenie výberového konania. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí.
2. 9. 2024: Nástup do zamestnania.

Výberové konanie môže byť kedykoľvek v jeho priebehu prerušené alebo zrušené, prípadne opakované, ak nebude vybraný vhodný uchádzač alebo uchádzačka.

Plat: podľa Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe.

Ďalšie informácie o výberovom konaní:

Mgr. Ľuboš Lehocký, spolupráce, projekty, výstavy, PR
[email protected] / +421 918 776 114

Mgr. art. Dalibor Bača, zriaďovateľ školy
[email protected] / +421 910 313 511

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Ivanská cesta 21
82104 Bratislava-Ružinov
https://skoladesignu.edupage.org/
0243410802
Kontaktná osoba
Ľuboš Lehocký
0918776114