Predmet

Psychológ, školský psychológ

Spojená škola Juraja Turza, Turzovka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Stred 305, Turzovka
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola Juraja Turza
Stred 305
02354 Turzovka
https://zsturzovka.edupage.org/
0414353858,0414352502
Kontaktná osoba
Mgr. Rastislav Bakajsa
0918881756