Predmet

Školský špeciálny pedagóg

Základná škola s materskou školou, Modra nad Cirochou

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Modra nad Cirochou 250, Modra nad Cirochou
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
23.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
69
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Vyžaduje sa minimálne 1 ročná prax.
Uprednostníme uchádzača s aprobáciou 1.-4. roč. + špec. pedagogika

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Modra nad Cirochou 250
06782 Modra nad Cirochou
https://zsmodranadcirochou.edupage.org/
0577793272,0908102798
Kontaktná osoba
ZŠ s MŠ Modra nad Cirochou 250
0908102798