Predmet

Zástupca riaditeľa

Spojená škola sv. Jána Pavla II. Poprad - ZUŠ, Poprad

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Dlhé hony 3522/2, Poprad
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
380
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 173/2023 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Špecializácia: hudobný odbor
Požadované doklady:
žiadosť
životopis
fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Žiadosť môžete zaslať tiež emailom: [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola sv. Jána Pavla II. Poprad - ZUŠ
Dlhé hony 3522/2
05801 Poprad
https://zusjsilana.edupage.org
0527721389
Kontaktná osoba
PaedDr. Marcel Karkoška
0901735123