Predmet

Vychovávateľ

Spojená škola, Rakovice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Rakovice 25, Rakovice
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
16.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Office
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Vychovávateľ/ka na stredoškolskom internáte:
- Organizuje a usmerňuje výchovno-vzdelávací proces vo svojej výchovnej skupine, iniciuje voľnočasové aktivity.
- Vytvára pozitívne podmienky pre rozvoj talentu a záujmov v rámci krúžkovej činnosti.
- Monitoruje prospech žiakov v škole a na odbornom výcviku, vedie žiakov k samostatnosti v príprave na vyučovanie, spolupracuje s rodičmi, učiteľmi a majstrami odborného výcviku a v prípade potreby spoločne riešia výchovné problémy.
- Sleduje zdravotný stav žiakov, vedie ich k dodržiavaniu hygienických návykov, čistote a poriadku v ubytovacích priestoroch ŠI.
- Dôsledne vedie pedagogickú dokumentáciu.
Pracovná doba pon-piat. resp. nedeľa.
Vyžadujeme úplne stredoškolské vzdelanie v odbore vychovávateľstvo, príp. doplňujúce pedagogické štúdium so zameraním na vychovávateľstvo a pedagogickú prax!

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola
Rakovice 25
92208 Rakovice
https://sosrakovice.edupage.org/
0337796108
Kontaktná osoba
Mgr.Henrieta Kunicová
0337796108