Predmet

Školský špeciálny pedagóg

Materská škola, Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Tupolevova 20, Bratislava-Petržalka
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
86
Platové podmienky
Uvádzaný je plat, ktorý je od 1240€ v závislosti od kvalifikačných predpokladov, odbornej praxe a ďalších príplatkov ako to určuje zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z. boli ustanovené zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Do nášho tímu hľadáme takpovediac sprievodcov detí. Náš nový kolega alebo kolegyňa by mal/a mať prax a skúsenosť s prácou s deťmi, ktoré ich pomoc potrebujú. Zároveň aspoň úplné stredoškolské vzdelanie ideálne stredná pedagogická škola prípadne vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa so zameraním na predprimárne vzdelávanie. V prípade ostatných členov podporného tímu potrebné odborné vzdelanie na danú pracovnú pozíciu. Bez komplikácií by mal/a zvládať aj prácu s nástrojmi balíka Microsoft Office (najmä Excel, Word, Outlook, PowerPoint). Samozrejmosťou je láskavý a trpezlivý prístup k deťom. Toto pracovné miesto je obsadzované v rámci projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3.

k vašej novej práci pre Petržalku budete určite potrebovať

- podporované pozície zamestnancov musia spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a súvisiacich predpisov.
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore špeciálna pedagogika
- skúsenosť s prácou s deťmi, ideálne so zdravotným znevýhodnením je výhodou
- iné kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky
- odborná prax je výhodou
- ochotu a chuť pracovať
- precíznosť a dochvíľnosť
- samostatnosť a spoľahlivosť
Ďalšie požiadavky
Ide o prácu v inkluzívnom tíme v materskej škole. Školský špeciálny pedagóg bude spolupracovať so školskou psychologičkou, učiteľkami, konzultovať s rodičmi, pracovať s deťmi v skupine počas edukácie aj individuálnymi intervenciami zameranými na rozvoj kognitívnych funkcií. Bude si viesť agendu o deťoch, poskytovať podporné opatrenia.

váš bežný pracovný deň u nás v Petržalke si môžete predstaviť aj takto

Pracovať budete zväčša priamo v priestoroch niektorej z našich petržalských materských škôlok. Spolu s ostatnými kolegami budete napomáhať pri učení deti v rámci ich predprimárneho vzdelávania, ktoré vašu pomoc budú potrebovať. Budete sa podieľať na utváraní podmienok nevyhnutných na prekonávanie jazykových, zdravotných a sociálnych bariér dieťaťa pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu. Počas pracovných dní budete najmä komunikovať s vašimi zverencami a rodičmi detí. Čaká vás teda skvelý pocit, že svojou trochou prispievate k vzdelávaniu a rozvoju najmenších obyvateľov Petržalky.

výhody a benefity spojené s vašou novou prácou pre Petržalku

- 45 dní dovolenky
- možnosť využívania MultiSport karty
- práca v stabilnom prostredí verejnej správy
- príspevok do 3. piliera dôchodkového sporenia (po 1 roku)
- stravné lístky s príspevkom zamestnávateľa a zo sociálneho fondu
- potrebné školenia a kurzy
- náborový príspevok 1000 Eur
- možnosť stravovania priamo vo vašej materskej škole
- a ďalšie benefity vyplývajúce z práce vo verejnej správe či kolektívnej zmluvy

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Tupolevova 20
85101 Bratislava-Petržalka
https://mstupolevova.edupage.org/
0947487457
Kontaktná osoba
Katarína Diheneščíková
0947487235