Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Pruské

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 369, Pruské
Aprobácia
Biológia, Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
2.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
490
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča
Školská 369
01852 Pruské
https://zspruske.edupage.org/
0424492647,0915765303
Kontaktná osoba
Adela Jureníková
0915765303