Predmet

Vychovávateľ

Základná škola, Bátovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bátovce 368, Bátovce
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
27.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
106
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Znalosť práce s PC Office, práca s internetom
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis
• doklady o ukončenom vzdelaní
• presná adresa a telefonický kontakt

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Bátovce 368
93503 Bátovce
https://zsbatovce.edupage.org/
0366394188
Kontaktná osoba
PhDr. Ivana Drangová- riaditeľka školy
+421907493098