Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola Policajného zboru Košice, Košice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Južná trieda 50, Košice
Aprobácia
Psychológia
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
13.8.2024
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Platové podmienky
podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa zaradenia do kariérového stupňa – platová trieda 6 – 9 (1 161,50 - 1 589,00 plus započítaná prax)
osobný príplatok vo výške 100.- EUR podľa Kolektívnej zmluvy pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2024
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet-pokročilý, Word, Excel, Powerpoint - užívateľská úroveň
Vzdelanie
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia, špecializácia psychológia
- pedagogická spôsobilosť (možné získať počas trvania pracovného pomeru, bezprostredne po vzniku pracovného pomeru budete zaradený do adaptačného programu a bude poskytnutá metodická pomoc)
Ďalšie požiadavky
- zodpovednosť, spoľahlivosť a samostatnosť,
- výborné komunikačné schopnosti,
- počítačové zručnosti,
- pragmatický postoj k plneniu pracovných úloh,
- záujem rozvíjať svoje odborné vedomosti, zručnosti a osobnostné predpoklady,
- dodržiavanie morálnych noriem,
- schopnosť vytvárať kooperatívne medziľudské vzťahy a byť osobným príkladom pre študentov v súlade s požiadavkami profilu absolventa,

zaslanie štruktúrovaného životopisu a motivačného listu s kontaktnými údajmi do 01. 08. 2024 na email: [email protected], prípadné otázky komunikujte na telefónnom čísle: 0916579901

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola Policajného zboru Košice
Južná trieda 50
040 01 Košice
http://www.minv.sk/?sospzke
0961579901
Kontaktná osoba
SOŠ PZ Košice
0916579901