Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Základná škola s materskou školou - predprimárne vzdelávanie, Dolné Dubové

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Dolné Dubové 213, Dolné Dubové
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
32
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, internet, interaktívna tabuľa
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov
Dôležité predpoklady:
• bezúhonnosť
• samostatnosť a spoľahlivosť
• empatia, trpezlivosť
• komunikatívnosť
• flexibilita a kreativita

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou - predprimárne vzdelávanie
Dolné Dubové 213
91952 Dolné Dubové
https://zsddubove.edupage.org
0335592270,0335592339,0911768692
Kontaktná osoba
Ľubomíra Mancová
0911768692