Predmet

Účtovník/čka

Stredná odborná škola podnikania, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Sasinkova 45, Žilina
Termín nástupu
6.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
12.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
220
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Ďalšie požiadavky
Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
prijme do pracovného pomeru na pozíciu účtovník/účtovníčka

Miesto výkonu práce: Hlavná 2, Žilina- Bytčica

Kvalifikačné predpoklady:
- stredoškolské vzdelanie s maturitou ekonomického smeru, príp. VŠ- ekonomického smeru

Požiadavky:
- znalosť podvojného účtovníctva a rozpočtovej klasifikácie v školstve
- znalosť účtovníckeho programu i-Spin
- znalosť konsolidovanej účtovnej závierky
- znalosť správy majetku- zaraďovanie, inventarizácia, práca v X-Matik výhodou
- znalosť účtovania projektov financovaných z fondov VÚC a EÚ
- práca s PC (excel, word, outlook)
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- samostatnosť pri práci, zodpovednosť


Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- profesijný štruktúrovaný životopis
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. a v znení neskorších predpisov

Náplň práce:
- podvojné a rozpočtové účtovanie
- rozpočet - ekonomická klasifikácia, výkazníctvo, konsolidácia
- fakturácie, refundácie, platby cez Štátnu pokladnicu
- inventarizácia a správa majetku školy

Platové podmienky:
- na základe stupnice platových taríf podľa Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladmi o ukončenom vzdelaní a kontakt (telefonický alebo e-mailový) zašlite písomne do 12.07.2024 na adresu: SOŠ podnikania, Sasinkova 45, 010 01 Žilina alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: [email protected]

Termín pohovoru bude oznámený po spracovaní žiadostí.

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že na pracovný pohovor budú pozvaní iba tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené požiadavky. Ďakujeme za pochopenie.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola podnikania
Sasinkova 45
01001 Žilina
www.sospza.sk
0415622493, 0415622493
Kontaktná osoba
Mgr. Tatiana Hanulíkova
0415622493