Predmet
Pracovné ponuky za

Psychológ, školský psychológ

Centrum poradenstva a prevencie, Spišská Nová Ves

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Letná 66, Spišská Nová Ves
Termín nástupu
20.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
12.7.2024
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Office, Internet
Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z.z. a zákonom č. 138/2019 Z.z.
Ďalšie požiadavky
Predpoklady na výkon odbornej činnosti: kvalifikačné predpoklady, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.
Zoznam požadovaných dokladov:
žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov.
Pozícia vhodná pre absolventa VŠ.

Viac informácií na: https://cppsnv.eu/volne-pracovne-miesta/

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Centrum poradenstva a prevencie
Letná 66
05201 Spišská Nová Ves
https://cppsnv.eu/
0534423981,0911010226
Kontaktná osoba
Gabriela Laučeková
0911010226