Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Považská Bystrica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Sídl. Stred 44/1, Považská Bystrica
Aprobácia
Fyzika, Matematika, Náboženská výchova
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
23.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
356
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Sídl. Stred 44/1
01701 Považská Bystrica
https://zsstredpb.edupage.org/
0424323225,042/4323225
Kontaktná osoba
PaedDr. Daniela Kudlaňáková
+421911225116