Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Prievidza

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza
Aprobácia
Matematika
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
9.8.2024
Rozsah úväzku
22%
Počet študentov školy
550
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, outlook, edupage, ms office
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
výchovno-vzdelávacia činnosť učiteľa strednej školy, 5 hodín priama vyučovacia povinnosť, práca možná na dohodu o pracovnej činnosti, samostatnosť, spoľahlivosť

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábr. J. Kalinčiaka 1
97101 Prievidza
https://kalina.edupage.org/
0465420770
Kontaktná osoba
Mgr. Miroslava Šurinová
0902491322