Predmet

Pedagogický asistent

Spojená škola, Senec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Trnavská 2, Senec
Termín nástupu
2.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
19.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
74
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, Word
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Pedagogický asistent k žiakom s mentálnym postihnutím

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola
Trnavská 2
90301 Senec
https://sstrnavska.edupage.org/
45923876,02/45923876, 0911339565
Kontaktná osoba
Mária Pati Nagyová
0904206648