Predmet

Asistent učiteľa

Materská škola - Óvoda, Rimavská Sobota

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Rybárska 1743/8A, Rimavská Sobota
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
144
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola - Óvoda
Rybárska 1743/8A
97901 Rimavská Sobota
www.msrybarska.szm.sk
0475622241,047/5622241
Kontaktná osoba
Erika Václaviková
0911869023