Predmet

Kuchár / kuchárka

Školská jedáleň ako súčasť Materskej školy, Nižná Myšľa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná 346, Nižná Myšľa
Termín nástupu
26.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
46
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Stredné odborné vzdelanie v odbore
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky:
- zdravotná spôsobilosť
- odborná spôsobilosť pre prácu v potravinárstve
- bozúhonnosť

Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- doklady o dosiahnutom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Školská jedáleň ako súčasť Materskej školy
Hlavná 346
04415 Nižná Myšľa
0556980127
Kontaktná osoba
Ing. Miroslav Sisák
0556980124