Predmet

Učiteľ/ka ZUŠ

Základná škola s materskou školou ako organizačná zložka Spojenej školy, Zborov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 478, Zborov
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
16.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
88
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Hra na klavíri, spev, hra na husle, hra na gitare

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou ako organizačná zložka Spojenej školy
Školská 478
08633 Zborov
https://spojenaskolazborov.edupage.org/
0544798211,054/4798211
Kontaktná osoba
Gabriela Hurajová
0908590543