Predmet

Vychovávateľ

Súkromná základná škola Edulienka, Bratislava-Staré Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Konventná 619/1, Bratislava-Staré Mesto
Termín nástupu
19.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
12.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Požiadavky na uchádzača/uchádzačku
- pozitívny vzťah k deťom
- flexibilné nastavenie
- samostatnosť a zodpovednosť
- organizačné schopnosti
- schopnosť pracovať v tíme podľa pravidiel

Opis pracovnej pozície vyplýva zo zaradenia

Čo môže uchádzač očakávať

- prácu v historickej budove v centre Starého Mesta, odkiaľ je všade na skok
- pracovné skúsenosti v rešpektujúcom prostredí s podporou odborne zdatných kolegýň a kolegov
- odbornú podporu kvalifikovanej mentorky pri zaškolení
- podporu profesionálneho rozvoja (úhradu vzdelávania a poskytnutie voľna v čase jeho priebehu)
- osobnostnú podporu koučom
- motivujúce finančné ohodnotenie
- po troch mesiacoch mesačné odmeny do výšky 30 % z platu
- príspevok na stravovanie
- vianočné odmeny
- možnosť kumulovania úväzku do 4 dní v týždni po dvoch rokoch
- využívanie športovísk zriaďovateľa na súkromné aktivity (telocvičňa, multifunnkčné ihrisko)
Kontaktné informácie

Miesto výkonu:
Palisády 51, Bratislava

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola Edulienka
Konventná 619/1
81103 Bratislava-Staré Mesto
https://edulienka.edupage.org/
0944504347,+421903918780
Kontaktná osoba
Ing. Vladimíra Hlubinová - vedúca sekretariátu riaditeľky školy
0947951018