Predmet
Pracovné ponuky za

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Gbeľany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná ulica 375/26, Gbeľany
Aprobácia
Telesná a športová výchova
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
1.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
231
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet - pokročilý, Word, Excel
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Záujemcovia môžu posielať žiadosť o obsadenie pracovnej pozície spolu so životopisom aj poštou na korešpondenčnú adresu Základná škola, Hlavná 375/26, 013 02 Gbeľany do termínu 01.08.2024.
Do výberového konania budú zaradení len uchádzači spĺňajúci kvalifikačné predpoklady.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Hlavná ulica 375/26
01302 Gbeľany
https://zsgbelany.edupage.org/
0415980014
Kontaktná osoba
Mgr. Juraj Repáň
0905423913