Predmet

Riaditeľ

Základná škola, Iňačovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Iňačovce 33, Iňačovce
Termín nástupu
1.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
82
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca - vyžadovaný stupeň vzdelania (ukončené-najmenej vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore vzdelávania alebo študijného odboru a v programe pre príslušný druh a typ školy)
Ďalšie požiadavky
riaditeľ zš pre 1.-4.ročník

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Iňačovce 33
07211 Iňačovce
https://46749670.edupage.org/
0566480112
Kontaktná osoba
Iveta Eštoková
0566480221