Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka MŠ

Základná škola s materskou školou Zavar, Zavar

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Športová 33, Zavar
Termín nástupu
26.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
13.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
300
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Práca v Edupage, internet
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis
• kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov
Dôležité predpoklady:
• pekný vzťah k deťom
• trpezlivosť a chuť pracovať s deťmi
• hra na hudobný nástroj, umelecké predpoklady
• samostatnosť a spoľahlivosť
• flexibilita a kreativita

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou Zavar
Športová 33
919 26 Zavar
https://zszavar.edupage.org/
033 / 55 97 101
Kontaktná osoba
Silvia Adamcová
0911368322