Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s MŠ, Horné Saliby

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná 299, Horné Saliby
Aprobácia
Geografia, Nemecký jazyk, Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
139
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Pokročilý - Word, Excel, PowerPoint
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Žiadosť o prijatie spolu so životopisom posielajte na e-mailovú adresu školy, prípadne poštou. Oslovení budú vybratí uchádzači.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s MŠ
Hlavná 299
92503 Horné Saliby
www.zshsaliby.webnode.sk
0317852232
Kontaktná osoba
Mgr. Eva Lovasová
0317852232