Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Pedagogický asistent

Základná škola s materskou školou - predprimárne vzdelávanie, Konská

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská ulica 399/7, Konská
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.7.2024
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
75
Platové podmienky
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
word, excel, powerpoint
Vzdelanie
Úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 6;

Ďalšie požiadavky
* bezúhonnosť,
* zdravotná spôsobilosť,
* ovládanie štátneho jazyka,
* ukončené adaptačné vzdelávanie

Osobnostné predpoklady:
* pozitívny vzťah k deťom
* zmysel pre tímovú prácu
* ochota učiť sa
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
* žiadosť o prijatie do zamestnania,
* štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického a e-mailového
kontaktu,
* fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
* písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Pracovná pozícia ,, pedagogický asistent MŠ " je vhodná pre uchádzačov so stredoškolským odborným vzdelaním, príp. vysokoškolským vzdelaním 1. stupňa a ukončeným adaptačným vzdelávaním.

Žiadosť o prijatie do zamestnania doručte elektronicky na adresu: [email protected]

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nepozvať na osobný pohovor tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. V prípade pohovoru Vás budeme kontaktovať.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou - predprimárne vzdelávanie
Školská ulica 399/7
01313 Konská
https://mskonska399.edupage.org/
0911773531
Kontaktná osoba
Ivana Machútová
0904149713