Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Malacky

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jána Kollára 896, Malacky
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
12.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
597
Platové podmienky
Základná zložka funkčného platu: 938,00 € – 1 589,00 € (v závislosti od dosiahnutého vzdelania)
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, Word
Vzdelanie
Požadované kvalifikačné predpoklady a podmienky prijatia:
• úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie v zmysle zákona
č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu,
• fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov.


Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 12. 07. 2024 do 12,00 h na adresu: Materská škola, kancelária riaditeľky MŠ, Bernolákova 18, 901 01 Malacky alebo na e-mailovú adresu: [email protected]. Vybraní uchádzači budú pozvaní na pracovný pohovor.

Ďalšie informácie poskytneme na tel. č. 0907 864 432 kontaktná osoba: Martina Novotová.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Jána Kollára 896
90101 Malacky
https://msmalacky.edupage.org/
0347722284,0907 864 432
Kontaktná osoba
Martina Novotová
0907864463