Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Pedagogický asistent

Materská škola, Zvolen

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
E. P. Voljanského 491/3, Zvolen
Termín nástupu
2.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
17.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
138
Platové podmienky
Plat v zmysle z. 553/2003 Z. Z. pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, excel, internet
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 17.7. 2024 poštou alebo mailom. Pracovný pomer na dobu určitú, s nástupom od 2.9.2024.
Požadované doklady:
žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, čestné prehlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
E. P. Voljanského 491/3
96001 Zvolen
https://mslienkazv.webnode.sk/
045/5350890
Kontaktná osoba
Mgr. Zdena Jankovská
0455350890