Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Divín

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Lúčna 8, Divín
Aprobácia
Chémia, Technika, Telesná a športová výchova
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
8.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
252
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
- kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
- profesijný životopis,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Dátum, miesto a čas pohovoru oznámi vyhlasovateľ prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady a kritériá pred jeho konaním.
Žiadosti s požadovanou dokumentáciou prosím posielajte emailom, poštou alebo osobne.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Lúčna 8
98552 Divín
https://zsdivin.edupage.org/
0474397315,047/4397315
Kontaktná osoba
Aneta Zvarová
0905572954