Predmet

Majster odbornej výchovy

Spojená škola, Ružomberok

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Scota Viatora 8, Ružomberok
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
28
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
zameranie: kuchár, čašník

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola
Scota Viatora 8
03401 Ružomberok
https://zssos.edupage.org/
0444313400
Kontaktná osoba
Janka Ondrejková
0444313412