Predmet

Psychológ, školský psychológ

Základná škola, Báb

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Báb 225, Báb
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
27.8.2024
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
104
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Znalosť práce s PC, MS Office
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – účinná od 1.9.2023.
Vzdelanie VŠ II. stupňa pre príslušný odbor – Psychológia.
Ďalšie požiadavky
Veľká miera empatie, výborná spolupráca s pedagogickým asistentom, triednymi učiteľmi, rodičmi.

Zoznam požadovaných dokladov:

Žiadosť, životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov prosíme zasielať do 26.08.2024. Na pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Báb 225
95134 Báb
https://zsbab.edupage.org/
0376588234
Kontaktná osoba
Mgr. Henrieta Škodová
0376588234