Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Súkromná základná škola BESST, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Limbová 3, Trnava
Aprobácia
Informatika
Termín nástupu
15.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
395
Platové podmienky
Od 1361,50 € do 2017,00 €
Plat v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so stupnicou platových taríf podľa platových tried a platových stupňov + príplatky za profesijný rozvoj, prax a osobný príplatok.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
- stotožnenie sa s víziou, poslaním a hodnotami školy
- priateľská a profesionálna komunikácia s rodičmi – zaujímajú sa o vzdelanie
- zabezpečenie aktívneho učenie sa žiakov a zážitkovosť hodín

Počet študentov školy: 395

Zamestnanecké výhody, benefity
- tarifný plat + motivujúce finančné ohodnotenie
- zľava zo školného pre deti zamestnancov vo výške 75%
- možnosť osobnostného aj profesijného rastu – rôzne interné a externé kurzy
- práca v stabilnej a modernej súkromnej základnej škole
- práca v podnetnom prostredí – novo zrekonštruované priestory
- práca s menším počtom žiakov v triede (max.16 žiakov)
- priestor na sebarealizáciu a rozvoj
- práca v mladom a dynamickom kolektíve
- možnosť pracovať s modernou technológiou a kvalitnými učebnými pomôckami
- teambuilding a ďalšie akcie pre zamestnancov
- podpora skúsenejších kolegov
- podpora relokácie z iných regiónov

Stručná charakteristika spoločnosti
Súkromná základná škola BESST je jedinou školou v Trnavskom kraji, ktorá ponúka vzdelávanie podľa medzinárodných štandardov Cambridge University. Patríme k prestížnym školám so štatútom Cambridge International Centre, ktorý nám umožňuje poskytovať vzdelávanie akceptované na celom svete. História školy sa začala písať v roku 2009. Vysokú úroveň inovatívneho vyučovacieho procesu u nás dopĺňa harmónia, priateľská atmosféra a komfortné moderne vybavené prostredie.

Pre lepšiu predstavu navštívte našu 3D prehliadku školy:
https://zs.besst.sk/sk/3d-prehliadka-skoly

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola BESST
Limbová 3
91702 Trnava
https://besst.edupage.org/
0902512326
Kontaktná osoba
Romana Répášová, MSc.
+421 902 512 326