Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Lichnerova 71, Senec
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
27.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, Outlook, Edupage
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Dobré organizačné schopnosti, pozitívny vzťah so žiakmi, znalosť maďarského jazyka je podmienkou, keďže vyučovacím jazykom školy je maďarský jazyk.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
Lichnerova 71
90301 Senec
https://sosepvjmsc.edupage.org/
45923424,+421245923424
Kontaktná osoba
Mgr. Zuzana Kontár
45923424