Predmet

Psychológ, školský psychológ

Základná škola, Nitra

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Benkova 34, Nitra
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
26.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
970
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
• Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – účinná od 1.9.2023.
• Vzdelanie VŠ II. stupňa pre príslušný odbor – Psychológia.
Ďalšie požiadavky
zoznam požadovaných dokladov:

Žiadosť, životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov.

iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

Žiadosti prosím posielať do 07.08.2024. Na pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Benkova 34
94901 Nitra
https://zsbenkova.edupage.org/
0377731011,0377731015
Kontaktná osoba
PaedDr. Róbert Harmata
0902371857