Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Modrý Kameň

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Lipové nám. 296/28, Modrý Kameň
Aprobácia
Biológia, Chémia
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
151
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft -office Word,exel,PowewrPoint
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
 žiadosť
 profesijný životopis
 motivačný list
 súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Miesto výkonu práce:
Základná škola s materskou školou, Lipové námestie 296/28,99201 Modrý Kameň
Doručenie písomností – do 31. júla 2024
Pohovory – do 15. augusta 2024 (pozvanie na pracovný pohovor na základe výberu podľa zaslaných dokumentov)

Ďalšie informácie:
ŽIADOSTI ZASIELAJTE NA E-MAILOVÚ ADRESU:
[email protected]

Pracovný pomer na dobu určitú do 31. 08. 2025 s možnosťou predĺženia.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Lipové nám. 296/28
99201 Modrý Kameň
https://zs-msmk.edupage.org/
0474870028,0903 039 874
Kontaktná osoba
Mgr.Zuzana Balová
0474870028