Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Hrabkov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hrabkov 159, Hrabkov
Aprobácia
Etická výchova / Náboženská výchova
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
16.8.2024
Rozsah úväzku
25%
Počet študentov školy
84
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Pracovná doba 1 deň/týždeň.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Hrabkov 159
08233 Hrabkov
https://zshrabkov.edupage.org/
0517956161,051/7956161
Kontaktná osoba
Základná škola s materskou školou Hrabkov 159
0907492398