Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Pedagogický asistent

Gymnázium, Topoľčany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
17. novembra 1180/16, Topoľčany
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
12.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
551
Platové podmienky
Platové tarify podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
minimálne 738,50 €.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
práca s IKT (Microsoft Excel, Microsoft Word)
Vzdelanie
a) Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
b) Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Náplň práce: Bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy, vykonávanie dozoru počas prestávok, sprevádzanie žiakov mimo triedy, pomáhanie pri príprave učebných pomôcok, priame vedenie alebo napomáhanie pri mimoškolskej činnosti, organizovanie spoločenských podujatí a spolupráca s rodičmi.
Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
- schopnosť pracovať v tíme,
- samostatnosť,
- organizačné zručnosti,
- komunikatívnosť, asertívnosť,
- práca s IKT.
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť,
- profesijný štrukturovaný životopis,
- kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium
17. novembra 1180/16
95501 Topoľčany
https://gymtop.edupage.org/
038/5324747,038/5326447,0911195626
Kontaktná osoba
PaedDr. Martina Mazáňová, PhD.
0911195626