Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču, Bratislava-Ružinov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ivanská cesta 21, Bratislava-Ružinov
Aprobácia
Navrhovanie, Počítačová grafika, Výtvarná príprava
Termín nástupu
2.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
16.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
350
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
ŠKOLA DIZAJNU – Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču v Bratislave vyhlasuje výberové konanie na pozíciu učiteľa alebo učiteľky odborných predmetov na plný úväzok v odbore priemyselný/produktový dizajn: výtvarná príprava, navrhovanie, počítačová vizualizácia, technológia, praktické cvičenia a teória dizajnu.

Podľa zamerania a preferencií uchádzača alebo uchádzačky je možnosť dohody na kombinácii vyučovacích predmetov a rozsahu úväzku:

- výtvarná príprava: 5h / týždeň
- navrhovanie: 11h / týždeň
- počítačová vizualizácia: 9h / týždeň
- praktické cvičenia: 18h / týždeň,
- technológia: 6h / týždeň
- teória dizajnu: 4h / týždeň

Ponúkame pedagogickú prácu v priateľskom kolektíve strednej umeleckej školy v Bratislave, možnosť podieľať sa na zaujímavých a rozmanitých dizajnérskych a umeleckých projektoch, možnosť profesionálneho rastu, sebarealizácie a rozvoja, príjemné pracovné prostredie.

Hľadáme tvorivého a zodpovedného človeka s ukončeným 2. stupňom VŠ vzdelania so skúsenosťou so softvérmi zo skupiny Adobe Creative Cloud, najmä Photoshop, Ilustrator, a Blender + Rhinoceros. Pre predmet praktické cvičenia so skúsenosťou s modelovaním, odlievaním (sadra, živica), spracovaním a opracovaním dreva a kompozitov. Pedagogické vzdelanie (pedagogické minimum) je výhodou.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom zasielajte na e-mailovú adresu [email protected]

Ukončenie výberového konania: 16. august 2024
Termín nástupu: september 2024

Plat: podľa Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe.

Kontakt: Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču, Ivanská cesta 21, 821 04 Bratislava / www.skoladizajnu.sk

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Ivanská cesta 21
82104 Bratislava-Ružinov
https://skoladesignu.edupage.org/
0243410802
Kontaktná osoba
Peter Ilčík
0903173750