Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Súkromná základná škola s materskou školou ako organizačná zložka Súkromnej spojenej školy , Kremnica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Angyalova ulica 417/31, Kremnica
Aprobácia
Dejepis, Občianska náuka, Občianska výchova
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
18
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola s materskou školou ako organizačná zložka Súkromnej spojenej školy
Angyalova ulica 417/31
96701 Kremnica
0456742484,045/674 4111
Kontaktná osoba
Blanka Končoková
0948067565