Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Horné Obdokovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Horné Obdokovce 393, Horné Obdokovce
Aprobácia
Fyzika, Chémia
Termín nástupu
2.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
26.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
132
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, e-mail, kancelárske programy, prostredie Edupage
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Horné Obdokovce 393
95608 Horné Obdokovce
https://zsobdokovce.edupage.org/
0948 682 252, +421 948 682 252
Kontaktná osoba
Henrieta Candráková
0948682252