Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Majster odbornej výchovy

Stredná odborná škola technická, Stará Ľubovňa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Levočská 40, Stará Ľubovňa
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
8.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
280
Platové podmienky
Platová trieda od 938,00 € v závislosti od dosiahnutého vzdelania + zvýšenie platovej tarify za odpracované roky podľa tabuliek platových taríf pedagogických zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe platné od 01.09.2023 + možné osobné ohodnotenie v závislosti od pracovných skúseností a potenciálneho prínosu pre školu.
(ÚSOV od 938,00 €, VŠV 1. stupňa od 1038,50 €, VŠV 2. stupňa od 1161,50 €)
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office (Word, Excel, Outlook, Teams) - pokročilý, EduPage - základy
Vzdelanie
Majster odbornej výchovy pre ELEKTROTECHNICKÉ ODBORY (mechanik elektrotechnik, elektromechanik – silnoprúdová technika) alebo STROJÁRSKE ODBORY (programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení a obrábač kovov)

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Minimálne úplné stredné odborné vzdelanie (maturita a výučný list) v skupine elektrotechnických alebo strojárskych odborov, ponúkaný plný úväzok (100 %).
Ďalšie požiadavky
Počet voľných pracovných miest: 1

Pozícia je vhodná aj pre absolventa
Prax v odbore je výhodou
Praktické skúsenosti práce s modernými technológiami sú výhodou
Bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť

Náplň (druh) práce:
Výchova a vzdelávanie žiakov strednej odbornej školy v predmete odborný výcvik (prax) pre odbory mechanik elektrotechnik a elektromechanik – silnoprúdová technika alebo odbory programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení a obrábač kovov.

Zručnosti, schopnosti:
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
technická gramotnosť
organizačné schopnosti
schopnosť motivovať žiakov
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
komunikatívnosť
praktické myslenie
sebaovládanie

Požadované doklady:
1. žiadosť o prijatie do zamestnania
2. profesijný životopis
3. kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
4. súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov pre potreby výberového konania
5. odpis registra trestov z RÚŠS v sídle kraja (dodatočne – iba úspešný uchádzač)

Uvedené dokumenty prosíme doručiť na emailovú adresu [email protected] do 04.07.2024.

Na výberové konanie budú pozvaní len uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené kritériá.


Dátum nástupu:
01.09.2024 prípadne dohodou


NEVÁHAJ A PRIDAJ SA DO NÁŠHO TÍMU!

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola technická
Levočská 40
06401 Stará Ľubovňa
https://sostsl.edupage.org/
0524323331, 0524321185
Kontaktná osoba
Marián Poliščák
0910145639