Predmet

Školský špeciálny pedagóg

Základná škola s materskou školou Fraňa Madvu, Nitrianske Sučany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nitrianske Sučany 352, Nitrianske Sučany
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
46
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Office, Microsoft Teams, EduPage
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
kumulovaná pozícia 50% špeciálny pedagóg + 50% pedagogický asistent
pracovná zmluva na dobu určitú

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou Fraňa Madvu
Nitrianske Sučany 352
97221 Nitrianske Sučany
https://zsmsns.edupage.org/
+421 917 750 015
Kontaktná osoba
Mgr. Terézia Kovalíčeková
0915514005