Predmet

Vedúci školskej jedálne

Základná škola, Komárno

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Rozmarínová 1, Komárno
Termín nástupu
2.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
4.8.2024
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
335
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
ovládanie práce s PC (Word, Excel, Microsoft, Internet)
Vzdelanie
min. úplné stredné odborné s maturitou, výhodou je oblasť stravovania alebo ekonomické

prax vo vedúcej pozícii vítaná (uprednostňuje sa prax v školskom stravovaní)
organizačné a riadiace schopnosti, flexibilita,
samostatnosť, zodpovednosť a spoľahlivosť
komunikačné zručnosti
znalosť príslušnej legislatívy
zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení školského stravovania, bezúhonnosť
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
Žiadosť o prijatie do zamestnania
Profesijný životopis
Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Rozmarínová 1
94501 Komárno
https://www.rozmarinkakn.sk
035-7731488, 0910 103 844
Kontaktná osoba
Mgr. Stanislav Jiríček
0905 963 047