Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka SŠ

Gymnázium, Nitra

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Párovská 1, Nitra
Aprobácia
Fyzika, Matematika
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
7.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
758
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Vyžaduje sa veľký záujem o prácu so študentmi, organizovanie a zapájanie sa do mimoškolských aktivít a predmetových olympiád, pracovná nasadenosť, ochota podieľať sa na živote školy , empatia, spolupráca s kolegami , vzťah k žiakom a chuť ďalej sa vzdelávať .
Nástup do pracovného pomeru: 1.9. 2024
Záujemcovia posielajte svoje doklady o vzdelaní, žiadosti spolu so životopisom ,motivačným listom ,referenciami ( nutné v prípade, ak ste už boli v zamestnaneckom pomere) a súhlasom na spracovanie osobných údajov mejlovou formou na adresu asistentky riaditeľa školy [email protected] a kópiu na adresu riaditeľa školy riaditeľ@gpnr.sk alebo poštou na adresu školy s doručením najneskôr do 7. júla 2024 vrátane.
Vybraní uchádzači budú mejlom/telefonicky pozvaní na pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium
Párovská 1
95050 Nitra
https://gymparnr.edupage.org/
0376522929,0376523705,0376933031,037/69 330 11
Kontaktná osoba
Martin Chudík
0376933031