Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Modrý Kameň

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Lipové nám. 296/28, Modrý Kameň
Aprobácia
Geografia
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
151
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft -office Word,exel,PowewrPoint
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Hľadáme kvalifikovaného, ​​skúseného a zanieteného učiteľa/učiteľku s láskavým prístupom k žiakom. Naše požiadavky na kandidáta sú nasledovné:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v učiteľských študijných programoch
lojálnosť
- bezúhonnosť
- flexibilita
- zanietenosť pre vzdelávanie

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Lipové nám. 296/28
99201 Modrý Kameň
https://zs-msmk.edupage.org/
0474870028,0903 039 874
Kontaktná osoba
Mgr.Zuzana Balová
0474870028